• به كانال تلگرامي اعتكاف دانشگاهيان 96 بپيونديد....
  به كانال تلگرامي اعتكاف دانشگاهيان 96 بپيونديد....

 • تيزر تلوزيوني اعتكاف سال 1396
  براي دريافت تيزر اعتكاف سال 1396 كليك كنيد...

 • آغاز ثبت نام مراسم اعتكاف دانشجويي دانشگاه هاي كشور در اسفند ماه
  مسئولین دفاتر نهاددر دانشگاه ها آمار دقیق دانشجویان و اساتید را به تفکیک ارائه کنند

 • كتاب كار اعتكاف 1396دانشگاهيان
  براي دريافت كتاب كار دانشگاهيان كليك كنيد...

 • به كانال تلگرام ستاد اعتكاف دانشگاهيان بپيونديد.
  با عضويت در كانال تلگرام ستاد اعتكاف دانشگاهيان ٩6 از آخرين اخبار و مسابقه مجازي ايام اعتكاف با جوايزه ارزنده بهرمند شويد.

به كانال تلگرامي اعتكاف دانشگاهيان 96 بپيونديد....به كانال تلگرامي اعتكاف دانشگاهيان 96 بپيونديد....

تيزر تلوزيوني اعتكاف سال 1396براي دريافت تيزر اعتكاف سال 1396 كليك كنيد...

آغاز ثبت نام مراسم اعتكاف دانشجويي دانشگاه هاي كشور در اسفند ماهمسئولین دفاتر نهاددر دانشگاه ها آمار دقیق دانشجویان و اساتید را به تفکیک ارائه کنند

كتاب كار اعتكاف 1396دانشگاهيان براي دريافت كتاب كار دانشگاهيان كليك كنيد...