جهت ذخیره بروی فایل دلخواه کلیک راست نموده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید

 

ردیف

توضیحات

اجرا
1 مقام معظم رهبری

2953books-icon.png

2 مقام معظم رهبری

2953books-icon.png

3 مقام معظم رهبری

2953books-icon.png

4 حاج آقا مجتبی تهرانی

2953books-icon.png

5
حاج آقا مجتبی تهرانی

2953books-icon.png

6  آیت الله حق شناس

2953books-icon.png

7  آیت الله حق شناس

2953books-icon.png